Visie
Gelijkspanning is de toekomst
Gerealiseerd
Maatschappij & Techniek & Milieu
Waarom Gelijkspanning?
Het antwoord op uw vraag
Partners
Partners betrokken bij onze projecten
Concepten
Fundament onder duurzame energie
Techniek
Technische achtergrond van apparaten

Concepten

 

 

Fundament onder Duurzame Energie

Werk aan het fundament van gelijkspanning

Direct Current BV werkt nauw samen met “Stichting Gelijkspanning Nederland”. Deze stichting zet zich in voor: gelijkspanning als standaard, juridische aspecten rondom gelijkspanning en het bewaken van het imago van gelijkspanning.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het oprichten van een NTA om regelgeving te herzien om gelijkspanning correct toe te passen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met “Stichting Gelijkspanning Nederland”.

Direct Current BV heeft als doel het realiseren van gelijkspanningsnetwerken en het oplossen van belemmeringen m.b.t. gelijkspanning.

 

 

 

AC versus DC