Visie
Gelijkspanning is de toekomst
Gerealiseerd
Maatschappij & Techniek & Milieu
Waarom Gelijkspanning?
Het antwoord op uw vraag
Partners
Partners betrokken bij onze projecten
Concepten
Fundament onder duurzame energie
Techniek
Technische achtergrond van apparaten

Onze Visie op het Gelijkspanningsnet

We leven al in een gelijkspanningswereld zonder dit te beseffen. Door dit te erkennen zal de energiewereld sneller verduurzamen en komen we tot een betrouwbaarder, betaalbaarder en efficiënter net.

Een veiliger, efficiënter, beheersbare gelijkspanningsinfrastructuur "smartgrid" met:

  • Veiligheid, het vermijden van elektrocutie doordat wij lekstroombeveiliging ontwikkeld en mogelijk hebben gemaakt. Een van de innovaties van Direct Current BV. Dit was een van de missing links waarom gelijkspanningsnetten tot nu toe nog niet mogelijk waren.
  • Privacy gewaarborgd door zogenaamde data-isolatie, zodat wij geen wapenwedloop hebben omtrent data beveiliging of hacking.
  • Automatisch lokaal congestiemanagement zonder dat daar centraal big data voor nodig is (data verdunning).
  • Meer capaciteit in de bestaande kabels waardoor vervangingskosten "netverzwaring" vermeden kan worden met als gevolg lagere maatschappelijk kosten.
  • Hogere beschikbaarheid doordat het systeem automatisch aan congestiebeheersing doet en daardoor ook overbelasting vermeden wordt.
  • Het beheren van de apparaten in de buitenruimte, omdat de gelijkspanningsnetten standaard voorzien zijn van communicatie, een innovatie van Direct Current BV zelf.

Lees meer...

Onze Visie: Het Tweede Net

Energie-transitie vraagt ook een transitie van het energie-net: Conventioneel of rekening houdend met toekomstige wensen van de klant en technische ontwikkelingen?

De huidige energienetten kunnen de gewenste energietransitie uit de Energieagenda 2016 (uitfaseren aardgas, elektrisch vervoer, PV) niet faciliteren, zelfs niet met ‘smart grids’. Er zal dus netcapaciteit bij moeten komen. Dit kan op de traditionele manier (meer/dikkere kabels in de grond of warmtenetten), maar door gebruik te maken van moderne technologie (bijvoorbeeld gelijkstroom) kan dit waarschijnlijk efficiënter en beter toegespitst op de huidige en toekomstige wensen van de klant. Omdat we nieuwe infrastructuur voor tientallen jaren aanleggen en we de komende jaren de gehele energie-infrastructuur zullen moeten verzwaren, hebben we nu de unieke kans om te innoveren.

We zien nu al initiatieven van gemeentes, netbeheerders en andere bedrijven die eigen netten aan leggen om in hun eigen behoeften te voorzien. Om versnippering van de netten te voorkomen, zou de politiek de netbeheerders de regie hierover kunnen geven. Tevens zouden de netbeheerders de opdracht moeten krijgen om te onderzoeken wat de meest efficiënte energienettransitie is voor de toekomst. Wij geven met een gelijkstroomoplossing vast een voorbeeld van hoe dat zou kunnen.

Lees meer...