DC en Duurzaamheid Gaan Samen in de Glastuinbouw

In de glastuinbouw wordt veel gebruik gemaakt van HID lampen voor het belichten van de gewassen. Bij het gebruik van belichting op basis van AC gaat er veel energie verloren doordat AC in ieder armatuur omgezet moet worden in DC. 

MVDC/LVDC Omzetter

Binnen het IPIN programma DC=DeCent bestaat een van deel van het project uit het onderzoeken en ontwikkelen van een middenspanning naar laagspanning DC/DC omzetter. Deze omzetters zijn multifunctioneel inzetbaar in datacenters, koppelingen met opslag eventueel gecombineerd met een BMS systeem, zonnepaneelparken, laders voor EV.

De Stroomversnelling

Project van vier bouwbedrijven: renovatie van 110.000 woningen met nieuw concept Nul-op-de-meter woningen met energieopwekking en energiebesparing door betere isolatie en slimme installaties. Direct Current BV implementeert een smart DC-systeem met als doel om de woning volledig op gelijkstroom te laten werken.

DC=DeCent

In het project DC=DeCent wordt energieopwekking van lokale WKK’s gekoppeld aan een managementsysteem voor het regelen van vraag en aanbod van elektrische energie. De koppeling wordt gerealiseerd door middel van een kleinschalig netwerk op basis van gelijkspanning (DC), waarbij de WOZ-grens wordt overschreden...

Openbare Verlichting op Gelijkspanningsnet

Direct Current BV ontwikkelt DC-drivers voor lantaarnpalen met LED-verlichting en het systeem voor de openbare verlichting alsook het intelligent gelijkspanningsysteem voor een DC-net voor de aansluiting van openbare verlichting.

Drive-Train Elektrische Mobiliteit

Direct Current BV, InnoSys Delft BV en de TU Delft ontwikkelen een nieuw geïntegreerd aandrijfsysteem (drive-train) voor elektrische auto's. De ontwikkeling moet leiden tot een sterk verbeterde drive-train, snellere laadvermogen, compactere componenten, accu's met meer vermogen.