Slim bezig

 

 

Aalsmeer, 19 december 2011

De energiewereld staat aan de vooravond van revolutionaire veranderingen. Duurzame opwekking van elektriciteit wordt steeds belangrijker omdat fossiele brandstoffen in rap tempo opraken. Om grootschalige duurzame opwekking mogelijk te kunnen maken in de nabije toekomst zal het “verouderde” elektriciteitsnet en infrastructuur aangepast moeten worden. Innoveren met gelijkspanning biedt hier de oplossing. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en innovatie heeft negen locaties in Nederland aangewezen waar slimme elektriciteitsnetten mogen worden aangelegd. Een van die locaties is de Haarlemmermeer, waar Direct Current BV op glastuinbouwgebied PrimAviera langs de A4 een middenspannings- en laagspanningsnetwerk op gelijkspanning gaat ontwikkelen en realiseren. De minister heeft een subsidie toegekend voor het project genaamd DC=DeCent (decentraal energienetwerk tuinbouw). Binnen DC=DeCent zijn Direct Current BV, Joulz, KEMA, Siemens, Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland en Stichting Gelijkspanning de partners die dit project samen zullen realiseren. Dit aangevoerd door gelijkspanningsexpert Harry Stokman, die vanuit Direct Current BV zijn missie vormgeeft.

Dat het licht brandt wanneer we het aanzetten, dat de koelkast en de computer functioneren, en de kinderen televisie kunnen kijken daar denken we nauwelijks meer bij na. Het is tegenwoordig vanzelfsprekend geworden dat de levering van elektriciteit vlekkeloos verloopt. Zonder innovatie zal dit in toenemende mate een probleem vormen, omdat ons elektriciteitsnet sterk verouderd is, en niet voldoet aan de huidige en verwachte toekomstige eisen van ons hightech tijdperk. Steeds meer complexe apparaten en duurzame opwekkers in onze samenleving hebben gezorgd voor een stijgende ‘verelektronisering’ van de maatschappij. De verwachting is dan ook dat het energieverbruik de komende jaren explosief zal stijgen, wat maatregelen daarvoor noodzakelijk maakt.

Het huidige net dateert uit de tijd dat alleen lampen, kachels en motoren op elektriciteit werkten. Computers en dergelijke apparaten bestonden toen nog niet. Twee geleerden, Thomas Edison en Nicola Tesla, waren over de manier waarop het elektriciteitsnet commercieel mogelijk gemaakt moest worden in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld. Een heuse ‘Oorlog der Stromen’ was in de 19e eeuw het gevolg. Omdat het voor de verbruikers niets uitmaakte of er nu wisselspanning (AC) of gelijkspanning (DC) gebruikt werd, kwam het neer op efficiënte en betrouwbare distributie van de elektrische energie. Destijds was het wisselspanningsnet technologisch het meest eenvoudig en betrouwbaar realiseerbaar, vooral omdat dankzij transformatoren -een uitvinding van Tesla- het energietransport op hoge spanning veel efficiënter was.
In samenwerking met ondernemer en ingenieur George Westinghouse realiseerde Tesla in 1886 het eerste elektriciteitsnet op wisselspanning in Great Barrington. Wereldwijd maakt men nu gebruik van dergelijke wisselspanningsnetten.

De komst van de halfgeleiderelektronica in 1947, en de mogelijkheid daarmee om complexe elektronische apparatuur te bouwen hebben in de loop van de tijd een behoorlijke verschuiving veroorzaakt in de soort verbruikers: bijna alle apparaten werken tegenwoordig intern op gelijkspanning. Ook de meeste duurzame opwekkers produceren gelijkspanning. Innovaties in de vermogenselektronica hebben tot gevolg dat energiedistributie met gelijkspanning mogelijk wordt en efficiënter is dan wanneer wisselspanning gebruikt wordt. HVDC netten en gelijkspanningskoppelnetten worden daar geplaatst waar de wisselspanningstechnologie tekort schiet omdat het de veranderingen van de soorten verbruikers en opwekkers niet meer kan bijbenen. Naast gelijkspanning is ook elektrisch rijden sterk in opkomst. Steeds meer elektrische auto’s zijn te vinden in de steden en elektrische oplaadpunten verschijnen in het straatbeeld. De komende tijd zal deze trend zich nog veel verder ontwikkelen en een grootverbruiker gaan vormen voor ons elektriciteitsnet waarop het nu niet is ingericht.

Als we massaal overstappen op elektrisch rijden en duurzame energieopwekking, dan moet onmiddellijk onze elektriciteitsinfrastructuur worden aanpast aan de maatstaven van het huidige hightech tijdperk. We zullen ‘slimmere’ netten moeten maken. Met slimme netten kunnen we, door toevoeging van automatisering, tweewegverkeer mogelijk maken. Dit biedt allerlei nieuwe mogelijkheden waardoor we zuiniger en slimmer met energie omgaan. Zo kunnen die netten makkelijker energie van consumenten en bedrijven terugleveren. Gezien de innovaties van de afgelopen jaren is het een logische stap om de energiedistributie nu ook op gelijkspanning te laten plaatsvinden. Door de toewijzing van de subsidie kunnen we de eerste stappen zetten naar landelijke energiedistributie op gelijkspanning. Gelijkspanning is de toekomst!

Wilt u meer weten? Bezoek dan www.gelijkstroom.nl

 

Gelijkspanning is NU!