DC=DeCent

 

 

Decentraal Elektriciteitsnet Tuinbouw

Uitspraak: "DC is decent".  DC=DeCent staat voor Decentraal Elektriciteitsnet Tuinbouw op basis van gelijkspanning.

Dit gelijkspanningsnetwerk is een proeftuin waarin we laten zien dat de gelijkspanningsinfrastructuur het fundament is onder duurzame energie. Deze proeftuin is ons in 2012 toegewezen binnen het IPIN (Innovatie Programma Intelligente Netten) van het Ministerie van Economische Zaken. (Intelligente netten worden ook wel smart grids genoemd.) Onze partners in de proeftuin zijn: Siemens, Joulz, Kema en SGN. In 2013 zijn de twee projecten "Gelijkspanning Komt in de Kas" en "DC=DeCent" aan elkaar gekoppeld.

In DC=DeCent worden HPS (High Pressure Sodium) lampen gekoppeld aan het gelijkspanningsnetwerk, Deze HPS lampen zijn ontwikkeld in een ander project van Direct Current, Gelijkspanning Komt in de Kas, die in 2010 is gestart.

Eerste stap

Voor DC=DeCent is een gelijkspanningsverbruiker nodig om de proeftuin te demonstreren. En om gelijkspanningsinfrastructuren te testen is er gekozen voor de tuinbouw in een afgesloten omgeving. De huidige testlocatie is bij Bouvardia kweker Vreeken.

 

Gelijkspanning groelicht bij Vreeken

Op dit moment zijn hier 51 armaturen van 600W geïnstalleerd om de demo in schaal 30kW op DC te testen die nodig is voor de volgende stap.

In de volgende fase wordt het project uitgebreid naar 1MW groeilicht; dit wordt mede mogelijk gemaakt door Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer.

Zonneweide

Als een volgende mogelijke stap binnen DC=DeCent wordt een zonnepark aangesloten op ons gelijkspanningsnet. Op dit moment loopt het onderzoek samen met  Solar Green Point om zonneweides van 2MW piek te gaan koppelen aan ons DC net om de PV systeem efficiency verder te verhogen om zo de business case verder te versterken. 

http://www.solargreenpoint.nl/project/userfiles/haarlemsdagblad.pdf

 

Zonneweide

 

Overzicht van het elektriciteitsnet op gelijkspanning

In het project DC=DeCent wordt energieopwekking van lokale WKK’s gekoppeld aan een managementsysteem voor het regelen van vraag en aanbod van elektrische energie. De koppeling wordt gerealiseerd door middel van een kleinschalig netwerk op basis van gelijkspanning (DC), waarbij de WOZ-grens wordt overschreden. Daarbij wordt het Elektrisch Vervoer (EV) gekoppeld aan het netwerk, waardoor het opladen van EV gestuurd en gevoed wordt vanuit de tuinbouw.

IPIN DC=DeCent

Dit biedt de volgende kansen:

  • Versterking van de energiefunctie van het tuinbouwgebied.
  • Nieuw verdienmodel voor tuinbouwbedrijven.
  • Reductie op extra kosten van de infrastructuur van EV.
  • Voor de voortzetting na de proeftuinfase een bedrijfscase voor het brugrestaurant langs de A4 dat grenst aan dit tuinbouwgebied.
  • Optie voor blijvende proeftuinlocatie op DC.

 

Direct Current BV is penvoerder en initiator. Projectpartners zijn:

  • Siemens
  • Kema
  • Joulz
  • Sitchting Gelijkspanning
  • SGN

 

 

Gelijkspanningsinfrastructuur is het fundament onder duurzame energie.

Factsheets

Publicatie door RVO Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland):  

Resultaten september 2015 IPIN - DC=DeCent (Decentraal Elektriciteitsnet op gelijkspanning).

Publicatie door Ministerie van Economische Zaken:

Intelligente Proeftuinen - Decentraal Elektriciteitsnet op Gelijkspanning.

Projectpartners