Utiliteitsbouw met slimme netten op gelijkspanning

Direct Current BV ontwikkelt en realiseert slimme gelijkspanningsnetten in de utiliteitsbouw. Referentieprojecten zijn: het multifunctionele en circulaire gebouw CIRCL van ABN AMRO en het multifunctionele gebouw PULSE op de campus van TU Delft.

Openbare verlichting op gelijkspanningsnet

Direct Current BV ontwikkelt DC-drivers voor lantaarnpalen met LED-verlichting en het systeem voor de openbare verlichting alsook het intelligent gelijkspanningsysteem voor een DC-net voor de aansluiting van openbare verlichting.

Energieneutrale woningen op gelijkspanning

Project De Stroomversnelling van vier bouwbedrijven: renovatie van 110.000 woningen met Nul-op-de-meter woningen. Direct Current BV werkt samen met BAM om een slimme DC-systeem in woningen te implementeren.

DC=DeCent

In het project DC=DeCent wordt energieopwekking van lokale WKK’s gekoppeld aan een managementsysteem voor het regelen van vraag en aanbod van elektrische energie. De koppeling wordt gerealiseerd door middel van een kleinschalig netwerk op basis van gelijkspanning (DC), waarbij de WOZ-grens wordt overschreden...

DC en Duurzaamheid Gaan Samen in de Glastuinbouw

In de glastuinbouw wordt veel gebruik gemaakt van HID lampen voor het belichten van de gewassen. Bij het gebruik van belichting op basis van AC gaat er veel energie verloren doordat AC in ieder armatuur omgezet moet worden in DC. 

MVDC/LVDC Omzetter

Binnen het IPIN programma DC=DeCent bestaat een van deel van het project uit het onderzoeken en ontwikkelen van een middenspanning naar laagspanning DC/DC omzetter. Deze omzetters zijn multifunctioneel inzetbaar in datacenters, koppelingen met opslag eventueel gecombineerd met een BMS systeem, zonnepaneelparken, laders voor EV.