Nieuwsarchief
Regelmatige updates van nieuws
Publicaties
Direct Current BV in de schijnwerpers
Info Video
Informatieve video over gelijkspanning

Historische keuze: van 230 VAC naar 350 VDC

NPR 9090: De eerste praktijkrichtlijn voor DC-installaties 

"2018 zou weleens een historisch jaar kunnen worden in de ontwikkeling van de internationale elektrotechniek. Nederland zet hierbij de toon. We gaan van 230 Volt wisselspanning (AC) naar 350 Volt gelijkspanning (DC). De nieuwe aderkleuren voor DC worden rood, wit en blauw. Dat en meer is in ons land vastgelegd in de allereerste NPR 9090 voor gelijkspanningsinstallaties. Deze verschijnt naast de vertrouwde laagspanningsnorm NEN 1010.

NPR 9090: De eerste praktijkrichtlijn voor DC-installatiesHet wordt de inzet van de Nederlandse elektrotechnische normcommissies (NEN) bij het internationale overleg over een afzonderlijke norm voor DC­installaties. De afgelopen jaren is gelijkstroom in ons land begonnen aan een stevige opmars op de elektrotechnische installaties in woningen, gebouwen en de infrastructuur. Dat vraagt om aanpassing van de traditionele AC­installaties op basis van nieuwe standaarden, ofwel normen. Naast de nieuwe standaard spanning en aderkleuren zijn in de Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 9090 nog tal van andere DC­zaken vastgelegd," geeft hoofdredacteur Harrie Heemskerk aan in het voorwoord van de Mag1010 uitgave 2018-04 van de NEN. 

DC werkgroep

Het NPR 9090 is tot stand gekomen in de DC werkgroep binnen de NEN die in 2013 opgericht werd om standaarden op gelijkspanning te onderzoeken. Deze werkgroep is in het leven geroepen mede dankzij de Green Deal die Direct Current BV met het Ministerie van Economische Zaken getekend had in 2012, met Harry Stokman, directeur van Direct Current BV, als voorzitter van de DC werkgroep. Voor zijn actieve rol binnen het International Electrotechnical Commission (IEC) op het gebied van standaardisatie van LVDC heeft hij de 1906 Award van het IEC ontvangen in september 2018.

Enkele grepen uit het artikel "Historische keuze: van 230 VAC naar 350 VDC" van het Mag1010: 

Van 230 VAC naar 350 VDC

"Deze eerste NPR 9090 verschijnt in ons land naast de oude vertrouwde NEN 1010 voor de AC­installaties, waarin overigens ook al een beperkt aantal DC­bepalingen is te vinden. Hij krijgt echter voorlopig nog een heel ander karakter dan de huidige NEN 1010.

‘Er worden nieuwe normen ontwikkeld voor microgrids en buurtbatterijen’ 

De nieuwe NPR 9090 is een puur Nederlandse aangelegenheid, legt Joost de Koning [lid van de DC werkgroep] uit. Maar hiermee heeft ons land wel een leidende positie bij het mondiale overleg over internationale normen voor DC­installaties.  

'Nederland loopt al een aantal jaren voorop bij het directe verbruik van DC'

De toepassing van gelijkstroom komt in ons land weliswaar steeds sneller van de grond, maar verreweg de meeste elektrotechnici hebben hiermee nog geen ervaring in de praktijk. Bovendien zijn de technische beroepsopleidingen daar, in tegenstelling tot de wetenschappelijke instituten, ook nog niet echt op gericht. De eerste NPR 9090 is daarom vooral gericht op de beveiliging van DC­installaties. Ontwerp, inspectie, onderhoud en beheer zijn onderwerpen die in een later stadium worden toegevoegd. 

‘All electric’

[De Koning] legt uit waarom de ‘War of Currents’ juist nu, na bijna twee eeuwen, weer oplaait. Dat komt vooral door de noodzaak tot verduurzaming van het ons omringende milieu, de hiervoor noodzakelijke energietransitie, en het circulair maken van de economie. Alleen zo kunnen de CO2­uitstoot en het verbruik van zeldzame grondstoffen worden beperkt. Daarom gaan we ‘van olie, steenkool en gas los’, naar ‘all electric’.

Dit zal een stevige groei van het elektriciteitsverbruik met zich meebrengen. Die elektriciteit moet zo duurzaam mogelijk worden opgewekt, uit bronnen als zon, wind en water. Niet alleen decentraal door de eindverbruikers, maar ook centraal uit grote zonnevelden op land en windparken op zee. Die elektriciteit wordt over grote afstanden op hoge spanningsniveau internationaal als DC uitgewisseld. Bij AC kunnen veel minder grote afstanden worden overbrugd en zou er te veel vermogensverlies optreden.

Dit hele proces verloopt efficiënter bij gelijkstromen, die worden omgevormd en aangestuurd door slimme elektronica en ICT. Die bestonden destijds bij de eerste AC/DC­veldslag nog niet, maar tegenwoordig wel. Hierdoor kunnen we nu de opwekking en distributie van elektriciteit anders inrichten en op die manier verduurzamen."  

Bron: NEN Mag1010 uitgave 2018-04, auteur Harrie Heemskerk. Lees het volledige artikel van het Mag1010: "Historische keuze: van 230 VAC naar 350 VDC"

NPR 9090

Het NPR 9090 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) is gepubliceerd in september 2018. NEN zal binnenkort de Engelse versie publiceren.

Lees hier het nieuwsbericht van de NEN:

NPR 9090 'DC installaties voor laagspanning' gepubliceerd

NPR 9090 maakt van Nederland koploper