Nieuwsarchief
Regelmatige updates van nieuws
Publicaties
Direct Current BV in de schijnwerpers
Info Video
Informatieve video over gelijkspanning

Harry Stokman ontvangt de 1906 Award van het IEC

Aalsmeer, 20 september 2018 

Harry Stokman is bekroond door de International Electrotechnical Commission (IEC) met de 1906 Award "als erkenning voor zijn toewijding in het bevorderen van LVDC-technologieën voor ontwikkelde en ontwikkelende economieën. Zijn vriendelijke stijl, diepgaande technische expertise, ruime ervaring en vriendelijke benadering maken hem tot een ideaal lid en leider in de ontwikkeling van LVDC-standaarden."

Meer dan 30 jaar expertise in gelijkspanning

Harry Stokman is lid van het IEC LVDC-systeemcomité en actief in verschillende subgroepen van LVDC SyC. Verder is hij ook de verbindingsofficier van SyC LVDC, door de SyC LVDC aangesteld in de TC8-WG9: algemene systeemaspecten van elektriciteitsvoorzieningssystemen - LVDC-distributie. Al sinds 1988 ontwikkelde en bouwde Harry Stokman transformator gelijkrichters. Hij stelde in 2005 een masterplan op voor zijn visie op gelijkspanning (DC). Vanaf dat moment werd zijn missie geboren om de wereld te dcificeren. Stokman heeft een standaardsysteem uitgevonden waar DC en communicatie samenkomen: DC². Dat resulteerde in het innovatieve operating systeem Current/OS. In 2009 richtte hij het bedrijf Direct Current BV op met een team van ingenieurs om spanningsniveaus te onderzoeken en om een DC-automaat en veiligheidssysteem te ontwikkelen, de ontbrekende schakels in de gelijkspanningsinfrastructuur.

Deze innovaties zijn een doorbraak voor beveiligde slimme netten op 350V gelijkspanning. Sindsdien zijn op basis van deze DC-technologie en het DC-systeem vele DC-projecten met succes ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld het CIRCL-paviljoen van ABN AMRO op gelijkspanning in Amsterdam, 90 kilometer straatverlichting op +/- 350V gelijkspanning en een sierteeltkas met groeilichten op het gelijkspanningssysteem. Ook zijn er veel lopende projecten en in voorbereiding, zoals bijvoorbeeld de A16 Tunnel in samenwerking met Croonwolter&Dros, het multifunctionele gebouw PULSE op de campus van TU Delft, de DC Demonstrator bij EATON in Hengelo en ENLEB, een EU-project in België. 

Foto: Willem Wolf, de voorzitter van de Nederlandse normcommissie (NEN), presenteert Harry Stokman het certificaat van de 1906 Award van het IEC.

De 1906 Award van het IEC

Elk jaar eert de IEC uitzonderlijke bijdragen van individuen met een prijs. De Award van 1906 erkent uitzonderlijke actuele prestaties van experts. De 1906 Award werd in 2004 in het leven geroepen door het IEC Executive Committee (ExCo) ter ere van het IEC-jaar van oprichting en ter ere van IEC-experts over de hele wereld wier werk fundamenteel is voor de IEC. De Award erkent ook een uitzonderlijke en recente prestatie - een project of een andere specifieke bijdrage - die verband houdt met de activiteiten van de IEC en die op een belangrijke manier bijdraagt ​​tot het bevorderen van het werk van de Commissie.

Het IEC heeft een platform van duizenden experts die bijdragen aan de opbouw van een solide technische basis, zoals de internationale normen en conformiteitsbeoordeling voor alle elektrische, elektronische en gerelateerde technologieën die de industrie en overheden nodig hebben om producten en systemen veiliger te laten werken wereldwijd.