Nieuwsarchief
Regelmatige updates van nieuws
Publicaties
Direct Current BV in de schijnwerpers
Info Video
Informatieve video over gelijkspanning

Een echt smart grid is een DC-grid

NEN artikel uit het Mag1010, uitgave 02, 2016. Lees het volledige NEN Mag1010 artikel.

Dat we op onze laagspanningsinstallaties steeds meer gelijkstroom opwekken via zonnepanelen op het dak, dat ziet iedereen. Maar dat we zowel thuis en op kantoor als in de fabriek, de tuinbouw en de openbare verlichting in snel tempo naast wisselstroom steeds meer gelijkstroom verbruiken, heeft nog nauwelijks iemand de gaten.

Deze nog vrijwel onopgemerkte opmars van gelijkstroom (DC) op onze traditionele 230-volt wisselstroom (AC) installaties in woningen, gebouwen, fabrieken en de infrastructuur heeft niet alleen gevolgen voor onze nationale laagspanningsnorm NEN 1010, maar ook voor onder meer NEN 3140. En voor de internationale productnormen voor de afzonderlijke elektrotechnische producten en materialen waaruit de installatie als geheel wordt opgebouwd.

NEN Mag1010 artikel Een echt smart grid is een DC-grid

Ook andere normen op basis waarvan elektrotechnische installaties periodiek worden geïnspecteerd, zoals die voor de schakel- en verdeelinrichtingen, zullen er door veranderen. Dat gebeurt allemaal niet van vandaag op morgen, naar Nederland loopt hierbij nu al voorop in de wereld. Niet alleen bij de normalisatie van DC, maar ook met de daadwerkelijke toepassing van gelijkspanning in de dagelijkse elektrotechnische praktijk.

De jongste NEN 1010 die NEN het afgelopen najaar publiceerde, bevatte weliswaar nog nauwelijks opmerkelijke nieuwe bepalingen voor gelijkstroom (DC). Toch werkt een speciale DC Werkgroep van de Technische NEN 1010-commissie daar al geruime tijd aan. Maar over nieuwe DC-eisen in NEN 1010 wil de werkgroep eerst overeenstemming bereiken binnen het internationale elektrotechnische normalisatie-instituut IEC. Dat kost veel tijd en overredingskracht. Daarom verschijnt er wellicht al eerder een DC-hoofdstuk in de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 5310 bij NEN 1010.

Hybride AC/DC-installaties

Dat vertelt Harry Stokman als voorzitter van de DC Werkgroep bij NEN. Daarnaast is hij directeur van het bedrijf Direct Current, dat intelligente elektronica voor de uitvoering en het beheer van hybride AC/DC-installaties ontwikkelt en toepast. En hij is oprichter en directeur van de Nederlandse Stichting Gelijkspanning.

Het afgelopen jaar nam hij het Amsterdamse bedrijf Femtogrid over. Ook dat bedrijf ontwikkelt nieuwe technologie, maar dan vooral gericht op de opwekking en distributie van gelijkstroom:

“Samen kunnen we nu dus de hele DC-keten bedienen; van opwekking tot eindverbruik, en van kennis- en ICTontwikkeling tot de installatie en het beheer en onderhoud van intelligente en duurzame DC-installaties.”

Kat uit de boom

In deze hoedanigheid is hij betrokken bij tal van DCprojecten die nu al in de praktijk worden gerealiseerd en  geëxploiteerd. Dit jaar worden deze projecten verder uitgebouwd en worden alweer nieuwe AC/DC-installaties ontwikkeld.

Daarbij blijkt nu al hoe groot de behoefte is aan nieuwe normen, of aan richtlijnen als voorloper daarvan. Dat zijn immers de onafhankelijke en objectieve maatstaven waaraan alle betrokken partijen zich dienen te houden. Anders werken de complexe systemen en installaties niet.

‘De hele wereld kijkt bij ons de kat uit de boom’

En, zegt Stokman niet zonder trots: “De hele wereld kijkt bij die Nederlandse AC/DC-projecten de kat uit de boom. Daardoor hebben we veel invloed op de nieuwe internationale normen.”

In de Nederlandse elektrotechnische praktijk houden de netwerkbeheerders, de ontwikkelaars van innovatieve elektrotechnische componenten, en gespecialiseerde elektrotechnische engineers en installateurs zich namelijk al volop bezig met DC-grids, zoals zij ze noemen. Lees meer daarover in bijgaand kader. Mede hierdoor loopt Nederland voorop in de wereld bij de internationale omslag van onze traditionele 50-Hz 230-VAC installaties naar hybride en intelligente AC/DC-installaties.

. . .

Lees het volledige NEN Mag1010 artikel hier op pdf.

 

Bron: NEN Mag1010

Auteur: Harrie Heemskerk

 

Lees ook het artikel van De Techniek Achter Nederland: Gelijkspanning: ‘Als het in Nederland lukt, lukt het overal’ met een interview met Harry Stokman.