Bedrijf
Bedrijf & structuur
Diensten
Ontwikkeling & productie
Innovatie
Innovatie is onze passie
Werken bij
Direct Current BV
MVO
Mens en waarden staan centraal
Studenten
Stage of afstuderen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

 

MVO

Onze onderneming maakt deel uit van de samenleving en wij willen daar aan ons steentje bijdragen. Wij hechten daarom waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en zijn daartoe actief middels een aantal concrete activiteiten:

Wij kiezen bewust op de focus onderwijs

  • We begeleiden verschillende stagiairs en afstudeerders.
  • We nemen deel aan beroepenveld commissie van de Haagse Hoge School.
  • We geven regelmatig gastcolleges op HBO Electrotechniek. Wij zijn namelijk van mening dat MKB bedrijven een grote impact hebben op innovaties en dat deze gevoed dient te worden uit het hoger en universitair beroepsonderwijs.

Duurzaamheid

  • Wij streven naar een paperless office. Wij promoten dit bij onze leveranciers door digitale facturen te belonen door deze binnen 5 dagen te betalen.
  • Door onze ontwikkelingen op het gebied van gelijkspanning werken wij hard aan het fundament van de energie-infrastructuur om het mogelijk te maken dat duurzame energie een kans krijgt.

Mensen, Overheid en Politiek

  • Wij doen er alles aan om binnen ons team een inspirerende werkplek te maken, waarbij creativiteit belangrijk is en het bevorderen van de bewustwording van de maatschappelijke rol van de technici. Wij zijn van mening dat er veel door technische middelen kan worden opgelost waardoor mens en dier een beter bestaan hebben.
  • Alsook politieke ondersteuning aan werkgroepen van partijen om onze specialistische kennis te delen. En waar mogelijk binnen de overheid gelijkspanning te promoten voor het algemeen belang. Dit doen wij direct via de Stichting Gelijkspanning Nederland waar we zeer veel inzet voor leveren vanuit Direct Current BV.

Lokaal

  • Wij zijn van mening dat bedrijven een verantwoordelijkheid hebben naar hun omgeving. Dit doen we door lokaal de badmintonvereniging te sponsoren. (Wij hebben hier absoluut geen tweede agenda voor noch dient het voor een commerciële doeleinde.)

 

 

Sponsoring

Wij zijn ons bewust dat sport belangrijk is, daarom sponsoren we Flower Shuttle in Aalsmeer om er voor te zorgen dat badminton in Aalsmeer voor iedereen is weggelegd.