Factsheet Green Deal Gelijkspanning Haarlemmermeer

 

 

Betrokken partijen

Direct Current B.V., Siemens Nederland N.V. en Joulz B.V.

Beschrijving initiatief

Het project DC=DeCent omvat een uniek en duurzaam elektriciteitsnetwerk op de basis van gelijkspanning (DC) in de Haarlemmermeer. Een elektriciteitsnetwerk op basis van gelijkspanning vermindert zowel het aantal energieconversies als het energieverlies door conversies aanzienlijk en maakt het mogelijk om netten te balanceren. De energieopwekking vindt plaats met lokale warmtekrachtkoppeling, dat gestuurd wordt door een managementsysteem voor het regelen van vraag en aanbod van elektrische energie. Dit lokale DC-net zal één of meerdere WOZ-grenzen overschrijden. Eventueel wordt in het tweede stadium van het project Elektrisch Vervoer (EV) gekoppeld aan het netwerk, waardoor het opladen van EV gestuurd en gevoed wordt vanuit de glastuinbouw.

Resultaten

Gelijkspanning is een economische en wetenschappelijke kans voor Nederland en maakt de ontwikkeling van een unieke innovatieve kennismarkt mogelijk. Het overgrote deel van alle apparaten in huizen en kantoren en elektrische voertuigen werken intern al op gelijkspanning. Ook duurzame energiebronnen als zonnepanelen leveren gelijkspanning. Doordat we leven in een gelijkspanningswereld, maar het transport nog op wisselspanning plaatsvindt, vinden er steeds omzettingen plaats. Iedere omzetting gaat gepaard met energieverlies in de vorm van warmte. Bij gelijkspanning zijn deze omzettingen van gelijkspanning naar wisselspanning niet meer nodig, wat energie bespaart. Geaccumuleerd over de gehele keten kunnen de besparingen oplopen tot 20%.
Het project DC=DeCent draagt bij aan het verder opbouwen van kennis over deze technologie en biedt, dankzij concrete ervaringen, inzicht in de maatschappelijke haalbaarheid van de realisatie van gelijkspanningsnetten in Nederland en daarbuiten.

Prestaties initiatiefnemer

 • Partijen zetten zich in om het gebruik van energiebesparende gelijkspanning gemeengoed te maken in de distributie en opwekking. Dit project is daar een van de eerste stappen van.
 • Partijen zullen zich inspannen om te komen tot standaarden en normeringen voor gelijkspanningstechnologie.
  Partijen zullen zich inspannen om gelijkspanning in het hoger technisch onderwijs een vast punt te maken en zullen dit vervolgens ondersteunen middels (gast)colleges en lezingen.
 • Direct Current zal zich inspannen om haar gelijkspanningskennis te koppelen aan de ontwikkelingen binnen DC=DeCent. In het bijzonder gaat het hier om vermogenselektronica en kennis op het gebied van gelijkspanning en het realiseren van middenspanning DC naar laagspanning DC omzetters in de infrastructuur.
 • Joulz zal zich inspannen om de energie-infrastructuur te ontwerpen, aan te leggen en onderhouden. Tevens staat Joulz dag en nacht paraat om storingen te verhelpen.
 • Siemens zal zich inspannen de oplossingen te vinden voor convertertechnologie voor de koppeling van AC en DC netten op middenspanningsniveau (MVDC/MVAC), de demand-side en  capaciteitsmanagement. Indien nodig zal Siemens zich ook haar kennis aanwenden voor elektriciteitsopslag, automatiseringssystemen en oplossingen voor intelligente laadinfrastructuur.

Tegenprestatie Rijksoverheid

 • In het project loopt men tegen juridische en normtechnische barrières op, omdat de Nederlandse wetgeving niet is ingericht op het gebruik van gelijkspanning. Om deze barrières te slechten doen partijen een beroep op de Rijksoverheid.
 • Met betrekking tot het meten van de levering en het verbruik van gelijkspanning zal de Rijksoverheid zich inspannen om breed toe te passen resultaten van het experiment een vervolg te laten krijgen. De gezamenlijke netbeheerders zal worden verzocht te onderzoeken of en op welke wijze in de technische codes regels moeten worden opgenomen met betrekking tot het leveren en meten van gelijkspanning.
 • De Rijksoverheid zal - met behulp van de resultaten van het experiment - met een zg. sponsorship in normering bevorderen dat private partijen een normering aan gelijkspanning toekennen.
 • De Rijksoverheid zal zich inspannen om met behulp van de resultaten van het experiment eventuele belemmeringen met betrekking tot het verkrijgen van een EAN-code weg te nemen, zodat zakelijke verrekening van uitgewisselde energie mogelijk wordt.

 

 


1906 Award van het IEC
voor Harry Stokman

2016-2017 Europese Commissie
Duurzaamheidsprijs Runner-up
 

Gelijkspanning is NU!

We zijn ervan overtuigd dat slimme netten op gelijkspanning het fundament is van een duurzame energietransitie!

VACATURES