Visie
Gelijkspanning is de toekomst
Gerealiseerd
Maatschappij & Techniek & Milieu
Waarom Gelijkspanning?
Het antwoord op uw vraag
Partners
Partners betrokken bij onze projecten
Concepten
Fundament onder duurzame energie
Techniek
Technische achtergrond van apparaten

Gerealiseerd door Direct Current BV en partners

 

 

Maatschappij

 • Vakgroep Gelijkspanning op de TU/Delft.
 • Lesprogramma voor de Hogeschool Amsterdam en de Haagse Hogeschool.
 • Stichting Gelijkspanning opgericht als kenniscentrum en ter bevordering van gelijkspanning.
 • Concepten van autarkische netten ontwikkeld voor onderontwikkelde gebieden (bijvoorbeeld India en Afrika).

Techniek & Economie

 • Wereldprimeur eerste proeftuin met een gelijkspanningsnet in glastuinbouwgebied in de Haarlemmermeer.
 • Basis gelijkspanningsnet gelegd in de Nupharo Park, industrieterrein in Tsjechië. Gesteund door EU.
 • Drive-train elektrische auto incl. laden op gelijkspanning.
 • Gelijkspanningssysteem voor openbare straatverlichting. Pilot in Aalsmeer.
 • Green Deal voor gelijkspanning en dient als voorbeeldproject voor de Tweede Kamer.
 • Gelijkspanning is topic binnen AgentschapNL.

Gezondheid en Milieu

 • Gelijkstroom is veiliger dan wisselstroom.
 • Gelijkspanning geeft geen straling.
 • Minder belasting op grondstoffenvoorraad in de wereld.
 • Besparing op energiegebruik.
 • Grootschalige duurzame opwekking mogelijk, enorme afnamen van CO2.
 • Fundament voor duurzame energie.

 

 

 

Team Partners


Joulz Siemens


Supporting Partners

Innosys Delft BV SGN Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland

Stichting Gelijkspanning Vreeken Sierteelt Haarlemmermeer

TU Delft University of TechnologyKEMA

LightWellCityTec

De Haagse Hogeschool Hogeschool van AmsterdamNupharo Park Czech   Hellas Rectifiers bv

ELEQ


Faciliterende Partners

 

Ministerie van Economische ZakenRabobank Aalsmeer

Gavita Horticultural LightingGeen Deal Ministerie van Economische Zaken

ABB Achmea

Gemeente Haarlemmermeer Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Productschap Tuinbouw

Philips Nederland Prysmian

NEN Kas als Energiebron


Sympathisanten


Amsterdam Airport Schiphol

The Grounds initiated by Airport Schiphol Amsterdam

Wetsus Sustainable Water Technology University of Pittsburgh

 

Gelijkspanning is de toekomst